3D CAD КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ 3D PRINT КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ 3D MILL КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

3D CAD КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ 3D PRINT КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ 3D MILL КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Центар за Дигитална Стоматологија

3D Дизајн
(фиксна и мобилна протетика)

CAD/CAM
(восок, акрилат, цирконија, метал)

3D Print
(акрилат, композит)

3D Laser Print
(метал)

Со потпишување на 3 годишен договор за соработка клиниката партнер добива
30 х 3D и 4D FULL ZR коронки  месечно + интраорален скенер.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

за да дознаете повеќе

Ви благодариме на довербата и се надеваме на долгорочна и успешна соработка !

Партнери:

Материјалите што ги користиме во сите наши изработки се регуларно увезени, имаат посебен жиг и LOT броеви и се регистрирани во Агенцијата за лекови и медицински помагала – МАЛМЕД.