Прашалник

Почитувани соработници,

Менаџментот на e-CAD Центарот за дигитална стоматологија е секогаш заинтересиран да знае, и тоа, од различни аспекти, колку и дали сте задоволни од нашите услуги. Ве молиме дозволете си некоја минута и завршете го нашиот прашалник со цел подобрување на квалитетот на нашите производи, како и соработката со нас.

Однапред Ви благодариме за одвоеното време!